AutoCAD Tool Tips – Mẹo sử dụng các công cụ AutoCAD 2014

Chia sẻ

AutoCAD Tool Tips , đã có một thời gian dài kể từ năm 2009. Trong hướng dẫn này Lenhan Blog sẽ chỉ cho bạn cách truy cập vào  công cụ AutoCAD Tool Tips.

Bây giờ ta đi đến ví dụ chi tiết để tìm hiểu thêm AutoCAD Tool Tips nhé:

Bạn khởi động Autocad 2014 lên và đặt con trỏ trên một nút lệnh trong bất kỳ AutoCAD 2014 sau đó quan sát, trong khoảng 1 giây một mẹo công cụ xuất hiện, tiếp tục giữ lại con trỏ vào lệnh, một mẹo công cụ chi tiết xuất hiện

Ví dụ ta vẽ Polyline

Rê chuột vào nút lệnh Polyline 1 Tool Tips sẽ xuất hiện

Autocad 2014 tool tipsvà chúng ta tiếp tục giữ lại con trỏ vào lệnh, một mẹo công cụ chi tiết xuất hiện như hình dưới đây:

Autocad tool tips

Với các lệnh khác bạn làm tương tự để xem mẹo chi tiết. mẹo này rất hay cho các bạn mới làm quen với Autocad vì công cụ AutoCAD Tool Tips có thể được coi như một phần của quá trình trợ giúp cho người dùng

Mẹo cho bạn: Chúng ta có thể vô hiệu hoặc kích hoạt Autocad Tool tips như sau:

Tại dòng lệnh Command nhập lệnh tooltips
Command: tooltips
Enter new value for TOOLTIPS <1>: 2
Requires 0 or 1 only.
Enter new value for TOOLTIPS <1>: 0 (vô hiệu hóa Công cụ Mẹo)
Command: TOOLTIPS
Enter new value for TOOLTIPS <0>: 1 (Kích hoạt công cụ Mẹo)

Chúc các bạn sử dụng hiệu quả nhé

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>